Jesteś tutaj:

Kategoria: Przetargi

Ogłoszenie nr 546920-N-2020 z dnia 2020-06-03

Załączniki  (plik .zip)

Zmodyfikowany załącznik nr 1

Odpowiedź nr 1, Odpowiedź nr 2, Odpowiedź nr 3, Odpowiedź nr 4, Odpowiedź nr 5, Odpowiedź nr 6

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej: Różne produkty lecznicze
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Więcej „Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa różnych produktów leczniczych (3.06.2020 r.)”

Do góry