O nas

SP GZOZ w Czchowie został utworzony 1 października 1999 r. w wyniku wyodrębnienia ze struktur Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzesku w celu przejęcia zadań z zakresu ochrony zdrowia. Podstawową jednostką GZOZ był nowo utworzony na bazie II Oddziału Chorób Wewnętrznych Oddział dla Przewlekle Chorych, który od 1 kwietnia 2006 r. został przekształcony w zakład opiekuńczo-leczniczy.

Obecnie w skład SP GZOZ w Czchowie wchodzą:

· zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL)

· dwie poradnie stomatologiczne: w Czchowie i w Jurkowie

· poradnia ginekologiczno-położnicza

· gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej

Podstawową jednostką organizacyjną jest 56-łóżkowy ZOL. Zakład nasz świadczy usługi dla pacjentów wymagających całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz pacjentów żywionych dojelitowo z liczbą punktów „0” w skali Barthel. Na swoją działalność SP GZOZ w Czchowie ma podpisany kontrakt z NFZ w Krakowie.

Do opieki nad chorymi zatrudniamy wykwalifikowany personel medyczny, lekarze specjaliści, pielęgniarki oraz opiekunowie medyczni. Zapewniamy również opiekę psychologiczną, logopedyczną oraz rehabilitacyjną.