Kontakt

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie

ul. Sądecka 183, 32-860 Czchów

tel./fax 146 843 452

e-mail: sekretariat@gzoz.czchow.pl