Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy – Różne produkty lecznicze

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf)
  2. Załączniki (spakowany plik zip)

Odpowiedzi na zapytania Oferentów (pliki pdf):

  1. Odpowiedź nr 1
  2. Odpowiedź nr 2
  3. Odpowiedź nr 3
  4. Odpowiedź nr 4

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (plik pdf)

Informacja z otwarcia ofert (plik pdf)

Informacja o wyborze oferty (plik pdf)