Podziękowania za wsparcie (6.11.2020 r.)

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie po raz kolejny składa serdeczne podziękowania darczyńcom za otrzymaną pomoc finansową dla naszego Zakładu w czasie epidemii koronawirusa.

Pragniemy Państwa poinformować, że pomimo rosnącej epidemii koronawirusa i ciągłych problemów kadrowych, cały czas udzielamy świadczeń zdrowotnych, działa ZOL oraz wszystkie poradnie oprócz Poradni Stomatologicznej w Jurkowie, której pracownicy przebywają na kwarantannie.

W ZOL ze względu na trwającą nadal epidemię, cały czas do odwołania obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.

Wpłaty od firm:

10.10.2020 r. 5 000 zł – Pan Eugeniusz Cieśla – właściciel firmy „ZUMEC” Zakład Urządzeń Mechanicznych 

Przekazana po raz kolejny przez Pana kwota w wysokości 5 000 zł zostanie przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej dla naszego personelu, tj. maseczek, fartuchów ochronnych, rękawic, środków dezynfekcyjnych).

W związku z rozszerzającą się epidemią w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelowi i pacjentom zużycie środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji stale rośnie, co bezpośrednio przekłada się na wzrost ich cen i znacznie zwiększa koszty funkcjonowania naszego zakładu.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Panu za okazałą pomoc w tym trudnym czasie dla naszego SPGZOZ-u.

Jednocześnie informujemy, że nadal wpłaty finansowe na rzecz naszego Zakładu można dokonywać na numer konta:

BS Rzemiosła w Krakowie
Oddz. w Czchowie

05 8589 0006 0040 0000 2408 0005

Z  wyrazami wdzięczności
Kierownik i Pracownicy
SPGZOZ w Czchowie

Podziękowanie (plik .pdf)